Sistemske promene – kriminalni um

Prva stvar koju treba promeniti je dekriminalizacija uma kao početne stavke u svakoj daljoj promeni. Kriminalno razmišljanje se toliko uvuklo u srce i dušu čoveka da više uopšte i ne oseća da čini nešto loše ako ne plati kartu u prevozu ili ne baci đubre u kontejner…

Kriminalizacija uma današnjeg čoveka je suviše duboka da bi bilo kakva promena na bolje mogla biti sprovedena bez da se, predhodno, sam um pojednica ne promeni, tj. način razmišljanja o sebi i svojoj okolini. Princip po kome neko drugi tamo negde treba da uradi nešto za nas je princip koji ne može doneti nikakvu promenu nigde. „Država d’ uradi nešto„!

Dakle pitanje koje bismo trebali postaviti sebi u svrsi promene sopstvenih principa i dekriminalizacije sopstvenog uma je:

  • Ko treba da plati za vas?

Ko bi trebalo da vodi računa o nama, ko je dužan da nam danas obezbedi hranu, vodu, stan i slične potrepštine. Kad se vozite autobusom ko bi trebalo da plati vašu kartu? Jer kupovina autobusa nije besplatna, niti je gorivo, ni mazivo, ni vozač autobusa nije volonter. Kad bacimo smeće na ulicu ko bi trebao da ga pokupi za nama, očisti naše brljotine. Kome ćemo ostaviti sav dug koji smo napravili? Da li naša deca i unuci treba da plaćaju za nas?

Systemic changes – criminal mind

The first thing to change is the decriminalization of mind as initial items in any further changes. Criminal thinking is so much deep into the heart and soul of man that nobody does not feel that doing something wrong if you do not pay the ticket in the transport or not throw trash in a container…

Criminalization of mind of today’s man is too deep to any change for the better could be conducted without previously, change the mind of an individual, ie. way of thinking about themselves and their environment. The principle that someone else out there should do something for us is a principle that can not bring any change anywhere. „Country should do something!“

So the question that we should ask ourselves, in order to change our own principles and the decriminalization of the mind is:

  • Who should pay for you?

Who should take care of us, who should provide food for us, water, housing and similar necessities. When you take the bus ride who should pay for your ticket? Because buying a bus is not free, not fuel, not grease, and bus driver is not volunteer. When we throw garbage on the street who should collect it for us, cleaned our mess. Which we will leave all the debt that we have made? Do our children and grandchildren have to pay for us?

Prevod – translete

O tome kako je biti prazan/About how to be empty

Uložen trud da
sve izgleda značajno
neophodno
važno
kao tv vesti.Slike, zvukovi, pokreti, mimika.
Skoro kao šou program.
Prenos uživo.

Napravićemo komediju od tragedije.

Probudiš se u snu, gde stvari lete
i boje se mešaju
nema više crvene, plave
sad je sve sivo.

Samo siva masa koja pluta.

A lot of effort to
everything looks significantly
necessary
important
as the tv news.Pictures, sounds, movements, mimicry.
Almost like a show program.
Live stream.

We’ll make a comedy out of tragedy.

You wake up in a dream, where things flying
and the colors are mixed
no more red, blue
now everything is gray.

Only the gray mass that floats.

Ko sam ja da ti pričam/Who am I to tell you

E pa nije da nisam, nije ni da jesam. Tako sam. Video stvari svojim očima, gledao, slušao priče, čitao. I razbrah da ima nekih momenata koje možda nisi primetio pa ko rekoh da uprem prstom u njih. Čisto da se ne zaborave.

Ono što se nalazi u mrtvom uglu, previdu. A trebalo bi da bude jasno ko dan.

Dobro došli!

It is not to be or not to be. I’m so so. I saw things with my own eyes, watched them, I listened story’s, reading. I understand there is some moments which you my not notice, so well, I point finger on it. Just not to forget.

Things in death corner of eye. But it should be clear as day.

Welcome!